Långsamt och snällt producerat
English

Hållbarhet, eller det vi kallar Slow Production.

Leverantörer
 • Vi har all vår produktion i Europa med fokus på Sverige (Småland) för Maze och Finland för Pilke. I dessa två länder har vi över 80% av produktionen, övriga knappa 20% tillverkas i Baltikum och Italien

 

 • Vi väljer leverantörer med omsorg och skapar goda långsiktiga samarbeten där vi tillsammans kan jobba för att ständigt hitta smartare, mer resurssnåla lösningar som är än bättre för miljön. 

 

 • Vi försäkrar oss om att våra leverantörer följer FNs 10 principer för mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och antikorruption och ILO:s 8 kärnkonventioner.

 

 

 

Material
 • Vi använder material i våra produkter av hög kvalité som håller över tid.
 • Alla våra material följer Möbelfaktas miljökrav vilket är styrkt av intyg från samtliga leverantörer. Gäller metall, träråvaror, ytbehandling, stoppning, läder, lim samt plast.
 • Vi har valt bort plast i möjligaste mån ur både förpackningsmaterial och produkter och har ett ständigt pågående arbete för att hitta ersättare för de få smådelar, som t ex fotpluggar, som finns kvar i ett fåtal av våra produkter. Vi använder aldrig PVC.
 • Vi väljer återvunnet material när det är möjligt för den specifika produkten.
 • Metalltråden i våra produkter består av 100% återvunnen metall i tråd upp till 8 mm i diameter. Den tjockare tråden och övrig metall består till 15-20% av återvunnen metall.
 • Trä i våra produkter kommer uteslutande från hållbart skogsbruk och vi använder oss aldrig av virke av hotade träslag.
 • Vi pulverlackar uteslutande våra metallprodukter och tillverkar aldrig kromade produkter utan väljer i så fall en pulverlack i färgen krom. Pulverlackering är mindre miljöförstörande än traditionell lackering och lackeringen sker helt utan lösningsmedel. Vi köper allt läder från Elmo Sweden AB i Svenljunga. Det kommer från skandinavisk nötboskap från kött- eller mjölkkor, inga djur har fötts upp enkom för skinnets skull. Elmo har full spårbarhet ända tillbaka till enskilt lantbruk för alla skinn och alla gårdar måste följa ett strikt regelverk för djurens välmående bl a enligt World Organization for Animal Health.
Produkter
 • Vi ger 20 års garanti på våra produkter

 • Vi formger tekniskt hållbara produkter vars design ska hålla över tid och inte följa någon kortlivad trend. Vi vill att produkterna ska gå i arv och målet med alla våra produkter är att det ska finnas kvar i vårt sortiment över lång tid.

 • Vi överproducerar aldrig utan tar fram små serier utefter efterfrågan. 

 • Vi har reservdelar till de produkter där det är möjligt att byta ut en del vid eventuell skada.

 

 

Förpackningar 
 • Vi förpackar våra produkter i bruna, återvinningsbara wellpappkartonger med så lite material som möjligt för att ändå skydda produkten till fullo under frakt. 95% av våra produkter har inget extra ytteremballage utan skickas i sina butiksförpackningar.
Frakter
 • Vi tillverkar våra produkter på nära håll vilket innebär kortare frakter till vårt lager i Norrköping.

 • Vi använder aldrig flygfrakt för våra inköp.

 

 

Bedömningar och tester för hållbarhet
 • Våra produkter Hat rack och Shoe Shelf finns bedömda i Byggvarubedömningen till Rekommenderas/Accepteras
 • Stol och bord Same är testade för offentlig miljö. Same Chair har uppfyllt alla krav på styrka, hållbarhet och säkerhet i enlighet med den europeiska standarden EN 16139: 2013.

 • Det innebär bland annat att stolen klarat 100 000 cykler med en belastning på sits och rygg på 110 kg. Same Table uppfyller även alla krav på styrka, hållbarhet och säkerhet enligt europeisk standard EN 15372:2016 för icke-hemmiljöer. Testerna utfördes av RISE Research Institutes of Sweden AB.

 • Pythagoras Desk är testad för offentlig miljö och uppfyller alla krav enligt europeisk standard EN 16121:2013+A1:2018 vad gäller hållfasthet, hållbarhet och säkerhet. Under testet belastas bl a skivan med 54 kg utbredd last under en vecka.

 • Alla lampor i Pilke lights är CE-märkta. Tester är utförda av Nemko (Norges Elektriske Materiellkontroll)

 

Tillagd i varukorgen